Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om BK Häcken. Av och med Leonard Abrahamsson och Jonas Henriksson.

Jan 21, 2021

Podden gästas av BK Häckens klubbchef Marcus Jodin som besvarar våra frågor inför det extra insatta medlemsmötet om det möjliga övertagandet av KGFC. Detta spelades in efter klubbens medlemsforum där det ställdes ytterligare frågor, detta hittar ni på klubbens youtubesida.