Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om BK Häcken. Av och med Leonard Abrahamsson och Jonas Henriksson.

Mar 30, 2018

I den andra säsongens sjätte avnsitt snackar vi upp säsongen 2018 med GP:s Linus Petersson. Vi går även igenom Häckens lag lagdel för lagdel, och Tippningarnas tippning (#tipptipp) presenteras.