Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om BK Häcken. Av och med Leonard Abrahamsson och Jonas Henriksson.

Nov 8, 2022

Inspelning från när Jonas och Leo intervjuade Kristoffer Lund Hansen och Lars Olden Larsen. Intervjun genomfördes direkt efter det stora firandet på Kvilletorget. Platsen var Barley's Food Factory. (Ljudkvaliteten är inte den bästa)